fbpx

הסכם הרשמה

הסכם לימודים לקורס מנעולן ואבטחה ומיגון אונליין:

 

 1. אני הח”מ נרשמתי ללימודי קורס מנעולנות/מיגון ואבטחה אונליין.

 

 1. אני מצהיר בזאת כי מוסכם עלי שבמידה ואבטל את הרשמתי לקורס ו/או אפסיק את לימודיי במשך  תקופת הקורס, בין אם צפיתי בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא אהיה זכאי/ת  להחזרים כלשהם מאחר ומדובר בקורס מקוון אשר ניתן להעתקה, שיכפול ו/או צילום הקורס.
  1. ידוע לי כי  ביטול ההרשמה  איננה אפשרית מרגע הנפקת שם משתמש וסיסמא על ידנו אשר מאפשרים גישה לתוכני האתר ולשיעורי הקורס אלא אם יוכיח המשתמש והחברה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות שמונה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב לחברה ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה למחלקת שירות הלקוחות של locksmith-online ,  לכתובת הדוא”ל [email protected].
   מרגע הנפקת שם משתמש וסיסמא על ידנו ושליחתו לתלמיד בכל דרך – לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי.
  2. במקרה של ביטול הרשמה בהתאם לסעיף 3.1, לא אהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  3. במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא לא יינתן החזר כספי ללקוח.
  4. במקרה של אי תשלום במועד , אנו רשאים לחסום גישה לצפייה בשאר הקורס.
  5. החשבון הינו אישי. במידה ומשתמש העביר את חשבונו לאדם אחר ו/או שיכפל ו/או הפיץ ו/או פירסם בדרך כזו או אחרת אנו רשאים לחסום לו את הגישה ולהגיש תלונה ותביעה אזרחית שנגדו בגין הפרת הקניין הרוחני.

 

 1. התשלום לקורס כולל את כל חומרי הלימוד.
 2. אני מצהיר זאת כי אהיה מנוע/ה מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו /או תביעה להחזר כספים נוסף על זה המפורט בסעיף 3.
 3. הריני מביע/ה זאת את הסכמתי לכך שתמסרו לי מידע ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת המופיעה מעבר לדף ו/או בהודעות טקסט לטלפון הסלולארי שמספרו מעבר לדף.

אתה מאשר לנו לעשות שימוש בפרטיי אלה לצרכי המכללה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה בהתאם  לכל  דין, ובכלל  זה משלוח הודעות ו/או הצעות על קורסים עתידיים.

 

 1. ידוע לי כי כל האמור לעיל חל על הקורס אליו נרשמתי, גם במקרים הבאים:
  6.1 מקרה שבו נרשמתי לקורס ולא ניצלתי את הקורס במועד המקורי, אלא במועד אחר על פי
  סיכום מראש  עם קורס מנעולן אונליין.
  6.2 מקרה שבו נרשמתי מראש לקורס ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי)
  6.3 מקרה בו נרשמתי באופן טלפוני.
  6.4 מקרה בו נרשמתי לקורס ולאחר מכן שיניתי את הקורס אליו נרשמתי לקורס/ים אחר/ים ו/או כל
  שינוי  שאערוך בתכנית הלימודים שלי אצלכם.
  6.5 כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים אצלכם.
 2.  ידוע לי כי אין להעביר ו/או לצלם ו/או להוציא מהמכללה העסקית כל חומר לימודי, דיגיטלי או בכתב, מלבד

החומר הלימודי הניתן לי בפתיחת הקורס.

8. קורס מנעולן/מיגון ואבטחה אונליין מספק שיעור מעשי וזאת לאחר סיום הקורס העיוני המתבצע דרך האתר . מיקום הקורס המעשי, איננו מהווה עילה לביטול ההרשמה או זכאות להחזר כספי כזה או אחר. קורס מנעולן אונליין יחליט היכן יתבצע השיעור המעשי וכל זאת על פי שיקולה בהתאם לזמינות המורים ולמקום בו מתבצע השיעור המעשי.

9. אני הח”מ מאשר בזאת כי אני ערב אישית להתחייבות החברה הח”מ לתשלום מלוא התמורה בגין הקורס .

10.ככל ובין הצדדים תתגלה מחלוקת, מתחייבים לעשות ככל שביכולתם על ממת להגיע להסכמות בדרכי שלום. היה והדבר לא יצלח, מוסכם בין הצדדים כי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה יהא בית המשפט בעיר באר שבע.

11. לתלמיד תינתן האפשרות לרכוש “חבילת פרסום” אשר איננה כוללת את חבילת הקורס הכוללת שאותו רכש התלמיד. “חבילת  פרסום” הינה מוצר נלווה ושונה אשר אותו התלמיד במידה וירצה בכך, יוכל לרכוש מחברתינו ללא קשר לרכישת הקורס עצמו. 

12. במידה ורכש התלמיד “חבילת פרסום”, התלמיד יודע ומאשר כי מרגע ביצוע התשלום עבור רכישת “חבילת פרסום” , ביטולה לא יתאפשר בשום דרך ובשום צורה.

13.”חבילת פרסום” כוללת : דף נחיתה יעודי, דומיין יחודי לדף נחיתה, אחסון בשרת לדף נחיתה למשך שנה, 5000 מגנטים עם עיצוב על פי בחירת הלקוח, 1000 כרטיסי ביקור. 

 

×